Başvurunuz Gönderiliyor...

Başvurunuz Bizlere Ulaşmıştır!

Teşekkürler

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi

e-Dönüşüm Çözümleri

İşinizi Kolaylaştıran Avantajlar

E-Dönüşüm çözümleri ile birlikte iş süreçleriniz hızlanır, iş yükünüz azalır, işlemleriniz kolaylaşır, maliyetleriniz küçülerek rekabette avantaj sağlarsınız. Ayrıca, kâğıt ve arşivleme maliyetleriniz en aza iner, evrak ve muhasebe işlemlerinde zaman tasarrufu sağlanır, hata oranları düşürülerek kurumlar arası ödeme süreçleriniz yasal çerçevede hızlı, kolay ve daha güvenilir bir hale gelir. E-Fatura / E-Defter, E-Arşiv ve E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu ve E-Serbest Meslek Makbuzu özel entegratörlük hizmetleriyle, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirak şirketlerimiz başta olmak üzere kurum ve kuruluşların E-Dönüşüm ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz.

e-Fatura
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) entegrasyonu ile fatura içeriklerini muhatabına ileten, gelen e-Faturaları direkt olarak ERP/Muhasebe sistemlerine aktaran yazılımdır. İmzalama ve gönderme işlemleri sonrası, durum sorgulama ve uygulama yanıtı gönderme işlemleriyle gerekli güncellemeleri içerir. Çevreci bir uygulama olmakla kalmayıp, kaybolma riskini ve arşivleme zorunluluğunu ortadan kaldıran, geriye dönük sorgulama ve bulma işlemlerini kolayca gerçekleştirebileceğiniz, maliyetlerinizi düşüren bir üründür. Dijital ortamda fatura bildirimleri yaparak, kâğıt ve zamandan tasarruf etmek istiyorsanız, daha fazla zaman kaybetmeden bizimle iletişime geçin.

E-Faturanın Kazanımları Nelerdir?

 • Dijital arşiv oluşturarak tüm kayıt ve faturalara ulaşımı kolaylaştırır
 • Fatura basma, yazdırma, postalama ve arşivleme maliyetlerinden kurtarır
 • Kişiler arasında veri standardizasyonu oluşturur ve raporlama hızını artırır
 • Muhasebe işlemlerini ve nakit yönetimini etkinleştirir ve hataları azaltır
 • Taraflar arasındaki uyuşmazlıkları giderme ve her yerden erişim imkânı sunar
 • Mali Mühür ile imzalandığı için, “naylon” fatura olayına fırsat tanımaz
 • Bankacılık Ödeme Sistemleri ile entegrasyon sayesinde tahsilat takibi kolaylaşır

e-İrsaliye
Kâğıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen standartları GİB tarafından belirlenmiş, VUK 213 Sayılı kanun gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren belgedir. E-Fatura sistemine kayıtlı tüm firmalar için satıcı ile alıcının kapalı bir sistemde elektronik olarak gönderdiği E-İrsaliye, zorunludur. E-İrsaliye ile irsaliyelerin sistem üzerinden kontrolünü sağlayabilir, ceza riskini en aza indirir ve zaman kazanırsınız.

E-İrsaliyenin Kazanımları Nelerdir?

 • Sistem sayesinde irsaliyeleri ürünlerden önce alıcısına ulaşır.
 • Yanıtların hızlıca görüntülenmesine ve uyuşmazlıkların çözümüne imkân tanır
 • Arşivleme maliyetlerini ve evrakların kaybolma riskini düşürür
 • Kabul, ret, iade süreçlerinde hızlı onay sürecini temin eder
 • Yetkilendirme bazında kontrol yapma fırsatı sunar

e-Arşiv
E-Arşiv, tüm faturalarınızı E-Fatura mükellefi olmayan işletmelere ve son kullanıcılara kâğıt ve gönderim maliyetleri olmadan, hızlı ve güvenli bir şekilde dijital ortamda kolayca gönderme sistemidir. Faturalarınızın elektronik ortamlarda depolanmasını, ibraz edilmesini ve raporlanmasını E-Arşiv uygulaması ile sağlayabilirsiniz. E-Fatura sistemine geçmemiş şahıs ya da şirket müşterilerinize E-Fatura kesebilme imkânı sunan E-Arşiv sayesinde, en az 10 yıl süresince güvenli bir şekilde fatura arşivinizi oluşturuyoruz.

E-Arşivin Kazanımları Nelerdir?

 • E-Fatura uygulamalarına erişimde zaman ve mekân kısıtlamasını kaldıran
 • Fatura formatlarını özgün tasarlayabilen
 • Fatura üzerinden duyuru ve reklam yapabilen
 • İş gücü ve dağıtım maliyetlerinizi azaltan
 • Entegrasyonu kolaylaştıran
 • İş süreçlerine ve mevcut yazılımlara hızlı entegre olabilen
 • Otomatik e-posta/sms hizmeti ile hızlı ve güvenli gönderim sağlayan
 • Geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinizi kolaylaştıran e-arşiv uygulamasının avantajlarından siz de yararlanın

e-Defter
Türk Ticaret Kanunu’na ve/veya Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre kayıt altında tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. E-Defter sayesinde muhasebe süreçleriniz hızlanır, işlemlerinizdeki hata oranları düşer, kurumlar arası ve son tüketiciye olan ödeme süreçleriniz yasal çerçevede hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilir. Defter işlemlerinizi bulunduğunuz yerden bağımsız olarak yönetmenize imkân sunuyor, iş gücü, zaman ve onay maliyetlerinde tasarruf yapmanıza katkı sağlıyor, fiziki arşivleme maliyetlerinizi ise ortadan kaldırıyoruz.

E-Defterin Kazanımları Nelerdir?

 • E-Defter kayıtlarının orijinal biçimi ile geleceğe taşınması
 • Kayıtların güvenliği
 • Dosyalara hızlı, kolay ve rahat biçimde saklamış olduğunuz erişim
 • Veri kaybı, zarar görme, virüs bulaşması gibi istenmeyen durumlara karşı güvence
 • Defter ve beratların ibrazı hususunda kolaylık
 • Kâğıt defter onaylanması için yapılan noter masrafından tasarruf
 • Kâğıt tüketimini azaltarak çevreye katkı
 • İnternet erişimi olan her bilgisayardan saklanan tüm dosyalara ulaşma