Başvurunuz Gönderiliyor...

Başvurunuz Bizlere Ulaşmıştır!

Teşekkürler

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi

Kurumsal Çözümlerimiz

İş Hayatınızı Kolaylaştıracak Kurumsal Çözümler Sunuyoruz

E-KOOP

EKOOP, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) web tabanlı ERP otomasyonudur.

Kooperatif birlik teşkilatları arasında idari ve iş süreçlerinin kalitesini artıran, ilgili kuruluşlarla entegre çalışan ülkemizin en büyük web tabanlı otomasyon uygulamasıdır.

EKOOP; mevzuat değişikliklerinin gerektirdiği yazılımsal ihtiyaçları karşılamak ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin iştirakler ve kurumlarla olan entegrasyonu sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.

EKOOP MODÜLLERİ:

Stok Modülü

Sevk Modülü

Ortak Takip Modülü

Sigorta Modülü

Ortak Kredi Modülü

İcra Takip Modülü

Personel Modülü

Bordro Modülü

Harcırah Modülü

Disiplin Modülü

Teftiş Modülü

Muhasebe Modülü

TFRS Modülü

Fon Yönetimi Modülü

e-Fatura

e-Defter

Fatura Takip Modülü

Borç Alacak Modülü

Teşkilat Modülü

Eğitim Modülü

Dava Takip Modülü

Sabit Kıymetler Modülü

Evrak Arşiv Modülleri

Sipariş Yönetimi Modülü

İdari İşler Modülü

Gayrimenkul Modülü

İştirakler Modülü

Firma Müşteri Modülü

Adres Etiket Modülü

Yardım Masası Modülü

Köy Aktarma Modülü

Kullanıcı Yönetimi Modülü

ZOBİS

ZOBİS, Türkiye Ziraat Odaları Bilgi Sistemi Otomasyon Projesi olarak hazırlanmış web tabanlı (ERP) yazılımıdır. Odanın teşkilatları ve ilgili kuruluşlarla arasındaki iş süreçlerini geliştiren ve entegre çalışan otomasyon uygulamasıdır.

ZOBİS, tarım ekosistemindeki değişikliklerin gerektirdiği teknolojik ihtiyaçları karşılamak ve ilgili kurumlarla etkileşim oluşturmak amacı ile geliştirilmiştir.