Başvurunuz Gönderiliyor...

Başvurunuz Bizlere Ulaşmıştır!

Teşekkürler

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi

Tarnet TRIO

Uçtan Uca Dijital Dönüşüm Yolculuğu!

TARNET Trio Nedir?

İçinde ERP, EBYS ve Intranet modüllerini barındıran ve kurumların dijital dönüşümleri için kapsamlı bir paket içeren Trio, işletmeleri ekstra yazılım ve yatırım masraflarından kurtaran dijital bir platformdur. Trio’da insan kaynaklarından bilgi-belge yönetimine, idari süreçlerden sosyal şirket portalına kadar, kurumsal hafıza ve kurumda olan biten her şey tek merkezden yönetilebilir.

EBYS

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), bir işletmenin iç veya dış yazışma süreçlerinin tamamının dijital ortamda sürdürülmesine olanak sağlayan yazılım programlarını ve sistemlerini tanımlar.

EBYS işletmeler için çok cazip fırsatlar sunar. Bunların başında Sevk, paraf, onay süreçlerinin hızlandırılması, kâğıt tüketiminin ortadan kaldırılması, güvenli arşivleme, yazışma standardının oluşturulması ve kayıtların tek platformdan yürütülmesi gelmektedir.

Ayrıca EBYS sunduğu kolaylıkların yanı sıra, güvenlik çözümleriyle de işletmeler için cazip seçenekler sunar. Belgelerin elden ele dolaşımı esnasında doğabilecek güvenlik zafiyetleri, fiziksel depolamanın getirdiği görünmeyen maliyetler ve yasal zorunluluklar EBYS’yi işletmeler için vazgeçilmez kılmaktadır.

ERP

Türkçesi ‘Kurumsal Kaynak Yönetimi’ olan ERP (Enterprise Resource Planning), genel anlamıyla işletmelerin insan kaynakları, finansal kaynaklar ve fiziksel kaynaklarının kolayca yönetilebilmesini sağlayan sistemleri veya yazılımları tanımlamak için kullanılır.

ERP sistemleri kurumların diğer yazılım sistemleriyle bağlantılı olabilir veya bağımsız bir uygulama olarak da kullanılabilir. ERP’deki bilgiler bir veri tabanından alınır ve yapılan değişiklikler de bu veri tabanına kaydedilir.

ERP’de satın almadan insan kaynaklarına, stoktan pazarlamaya kadar birçok alan birbirine entegredir ve şirketin bileşenleri uyum içinde çalışır. ERP bir organizasyonun tüm birimlerini kapsadığı için işletmelerde bir nev’i ‘merkezi sinir sistemi’ görevini görür.

Intranet

Bir kurumsal iletişim platformu olan Intranet, sadece belirli bir kuruluş içerisinde erişilebilen bilgisayarları veya yerel ağları birbirine bağlayan bir iç ağ olarak tanımlanabilir.

Çalışanların ihtiyaç duyduğu bilgilere hızlı erişim imkânı sağlayan ve çalışanların kendi aralarında sosyalleşmesine olanak veren Intranet, kurum içi iletişimi güçlendiren bir sistemdir.

Çalışanlara ulaştırılması gereken haberler, duyurular, bildirimler, dokümanlar, mevzuatlar, yönergeler, etkinlikler, anketler, hava durumu, oryantasyon gibi onlarca kategoride sınırsız içeriğin yer alabildiği Intranet, geniş çalışan ağına sahip kurumlar için yüksek verimlilik sunar.

Zaman tasarrufu, kurumsallık, mutlu çalışanlar, güçlü kurum içi bağlar ve verimlilik konularında işletmelere yüksek faydalar sunan Intranet, ERP, EBYS ve benzeri yapılarla da kolayca entegre olabilen yapısıyla kurumların dijital dönüşümlerinde de en temel gereksinimlerdendir.

Trio’yu Neden Kullanmalısınız?

Trio hem içinde barındırdığı zengin modüllerle hem de bu alanda işinizi fazlasıyla görecek ve birçok ihtiyacınıza tek ürün olarak cevap verebilecek fonksiyonel, güçlü, hızlı bir sistemdir. Bunun yanı sıra, şirketinizin dijital dönüşümünü tamamlamak için ihtiyacınız olan kâğıtsız ofise geçiş süreci, online insan kaynakları yönetimi ve sosyal şirket portalı konularında mükemmel çözümler sunuyor.

TARNET Trio dağınık bilgi ve doküman yönetimi sistemlerini merkezileştirmenizi, kurumsal süreçleri standardize etmenizi ve idari işlemleri tek noktadan yönetmenizi sağlıyor. İdari süreçlerinizin tek merkezden kolayca yönetilebildiği Trio’da, vakit ve verimlilik kaybının önüne geçebilirsiniz. Çalışanlarınızın ve şirketin iletişimini yoğunlaştıracak sosyal şirket portalı Intranet ile iletişimi maksimuma çıkarırsınız. Fiziksel evrakların yol açtığı güvenlik sorunlarından ve maliyet yükünden kurtulabilirsiniz, arşivinizi dijitalde daha güvende saklayabilirsiniz.