Başvurunuz Gönderiliyor...

Başvurunuz Bizlere Ulaşmıştır!

Teşekkürler

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi

ATS (Akıllı Traktör Sistemleri)

Yerli Akıllı Traktör Sistemi ile Çiftçiler Tasarruf Edecek

Hassas Tarım; çevreyi koruyup, sürdürülebilir bir üretim yapmak, verim ve karlılığı arttırmak için entegre edilmiş bilgiye dayalı, arazinin yapısına göre değişken oranlı girdi uygulamaların yapılabildiği bir tarım sistemidir. Günümüzde bu konu başlığının altında daha hassas ve doğru tarımsal işlemlerin yapılabilmesi için robotik ve otonom teknolojiler tarım makinalarına uyarlanarak çiftçilerin kullanımına sunulmaktadır. Bu çalışmaların amacı insandan kaynaklı hataları en aza indirip, iş gücünü azaltmak bunun yanında da daha kaliteli ürün ve yüksek verim elde etmektir

Örneğin Traktörün arkasına herhangi bir tarımsal ekipman bağlıyken hassas bir işlem yapabilmek son derece zorlu bir işlemdir. Yıllardır bu işi yapmış en tecrübeli operatörler bile özellikle ekim ve çapalama işlemleri esnasında büyük streslere ve yorgunluklara maruz kalmaktadırlar.

Kullanılan arazinin büyüklüğü ve traktörlerin gücüne göre sistemin faydaları değişebilmektedir ama genel olarak Akıllı Traktör Sisteminin avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Akıllı Toprak İşleme

Verimli Ekim

Kayıpsız Ürün

Maliyet Avantajı

Kaliteli Ürün

Çevre Sağlığı

Üretim Artışı

Sağlıklı Operatör

Akıllı Traktör Sistemleri; içerisinde otomatik ve manuel seçeneklerin bulunacağı çiftçilere arazi üzerinde sıra arası ve sıra üzeri rotalarını düzgün bir şekilde gidebilmelerine yardımcı olacak bir yardımcı teknoloji olacaktır. Manuel seçeneğinde traktör üzerine yerleştirilecek olan bir tablet ekrandan yapmış olduğumuz faaliyet esnasında rotamızdaki santimetre hassasiyetindeki sapmalar ekrana uyarı olarak gönderilecek ve operatör direksiyonu manuel olarak yönlendirerek tekrar rotasına girebilecektir. Otomatik seçeneğinde ise direksiyon sürücüye gerek duymadan bu yönlendirme komutlarını tanıyarak kendisi yapacaktır.

Amacımız özellikle manuel seçeneğinin tak-çalıştır bir şekilde bütün traktörlere kolayca monte edilebilmesini sağlamaktır. Kurulum kolaylığına ek olarak kendi tasarladığımız basit bir ara yüze sahip mobil uygulamayla birlikte akıllı telefon kullanabilen herkesin bu yüksek teknolojiden faydalanmasını amaçlamaktayız.