Başvurunuz Gönderiliyor...

Başvurunuz Bizlere Ulaşmıştır!

Teşekkürler

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi

ZİHA (Zirai İnsansız Hava Aracı)

ZİHA’yla Tarımın Tarihi Yeniden Yazılıyor

Günümüzde konvelsiyonel yöntemler ile yapılan bitki koruma uygulamalarının olumsuz tarafları ve sonuçları bulunmaktadır. Örnek olarak traktör veya ilgili aracın arkasına bağlanarak yapılan bitki koruma yönteminde, bitki koruma ekipmanı ve makinesinin atmış olduğu sıvının çok az kısmının bitki üzerine tutunabilmesi ve geri kalan kısmının da toprağa ve başka arazilere dağılmasıdır.

Yine traktörün sıvı atma esnasında arazi üzerinde olması ürünü ezmekte, geri dönüşü olmayan zararlara ve ciddi verim kayıplarına sebep olmaktadır. Çevreye ve insan sağlığına yanlış yöntemlerin verdiği zaralar ise, üstünde durulması gereken diğer bir konudur.

ZİHA ile bitki koruma yönteminde ise atılan sıvı çok daha yüksek miktarlarda bitki üzerine tutunurken, yakıt masrafı girdi maliyetlerinden düşmekte, ilgili aracın veya traktörün ürüne vermiş olduğu zarar ortadan kalkmaktadır. Tamamen otonom bir şekilde dağıtım yapılabildiği için insan hatasına bağlı birçok faktör de devre dışı kalmaktadır.

ZİHA ile bitki korumanın en fazla tercih edildiği tarım ürünleri;

Çeltik

Pamuk

Üzüm

Çay

Arpa

Buğday

Mısır

Meyve Bahçeleri

Tarnet'in Tarım Teknolojileri ve Ar-Ge çalışmaları sonucu özgün iş modeli ve teknolojik altyapısı ile 2020 yılında deneme çalışmaları tamamlanarak 2021 yılında sahada çiftçimizin hizmetinde olması planlanan Tarnet Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) teknolojisi ilk uygulama denemelerini Samsun ilimizin Bafra ilçesinde gerçekleştirdi.