E-Fatura Nedir?

Fatura içeriklerini belirli bir formatta alıp Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) entegrasyonu ile muhatabına ileten, gelen e-Faturaları ERP/Muhasebe sistemlerine aktaran yazılımdır. İmzalama ve gönderme işlemleri sonrası, durum sorgulama ve uygulama yanıtı gönderme işlemleriyle gerekli güncellemeleri içerir.

Kaybolma ve arşivleme riski olmayan, geriye dönük sorgulama ve bulma işlemlerinin kolayca yapılabildiği, maliyetleri düşüren ve çevreyi koruyan bir üründür. Dijital ortamda fatura bildirimleri yaparak, kağıt ve zamandan tasarruf etmek isteyen firmaların tercihidir.

E-Faturanın Kazanımları Nelerdir?

  • Dijital arşiv oluşturarak tüm kayıt ve faturalara ulaşımı kolaylaştırır
  • Fatura basma, yazdırma, postalama ve arşivleme maliyetlerinden kurtarır
  • Kişiler arasında veri standardizasyonu oluşturur ve raporlama hızını artırır
  • Muhasebe işlemlerini ve nakit yönetimini etkinleştirir ve hataları azaltır
  • Taraflar arasındaki uyuşmazlıkları giderme ve her yerden erişim imkânı sunar
  • Mali Mühür ile imzalandığı için, “naylon” fatura olayına fırsat tanımaz
  • Bankacılık Ödeme Sistemleri ile entegrasyon sayesinde tahsilat takibi kolaylaşır.